JUNYA KATAOKA and RIE IWATAKE

 

on the desk, at BankART AIR 2016 特別展, BankART studio NYK, Yokohama,13-20.June 2016
on the desk, 2017, Junya Kataoka and Rie Iwatake
on the desk, 2017, Junya Kataoka and Rie Iwatake
on the desk, 2017, Junya Kataoka and Rie Iwatake
on the desk, 2017, Junya Kataoka and Rie Iwatake

MOVIE, "On the desk">>